Wie is Trafique

landschapsontwerpers | groeningenieurs

Trafique is in 2012 opgericht door Arjan Vergeer. Sinds 2015 is Annemieke van Tricht mede-eigenaar van Trafique. Arjan en Annemieke hebben als landschapsontwerper/ groeningenieur veel ervaring opgedaan bij verschillende gerenommeerde landschapsarchitectenbureaus als Bureau B+B (Arjan), DS landschapsarchitecten (Annemieke), Atelier Quadrat (Arjan) en Buro Lubbers (Arjan).

Arjan Vergeer

De inrichting van de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door verkeer en (civiele) techniek. Vooral in woonstraten met veel verkeer en veel verschillende verkeersstromen staat de ruimtelijke kwaliteit vaak onder druk. De balans tussen verkeers- en verblijfsruimte raakt zoek wanneer het belang van verkeer steeds prevaleert boven leefbaarheid, verblijfskwaliteit en groen.

        Bekijk CV Arjan

Annemieke van Tricht

Openbare ruimte in de stad is compacter en complexer dan in het buitengebied. Om de ruimte in de stad veilig, leefbaar en vooral speels te houden is het belangrijk om voldoende ruimte te maken voor groen. Door het gebruik van inheemse beplanting, het maken van groene verbindingen, en het creëren van ruimte voor spelen, ontstaat een fijnere, schonere omgeving voor mens én dier.

        Bekijk CV Annemieke

Laurens van Beuzekom

De inrichting van het landschap en de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door de ondergrond. Bij de uitwerking van ontwerpen is inzicht in natuurlijke processen en slim omgaan met ondergrondse infrastructuur van groot belang. Door vroeg in het ontwerpproces rekening te houden met de ruimte die nodig is voor groen- en watervoorzieningen kan de samenhang en ruimtelijke kwaliteit worden geborgd.

       

Neem contact met ons op.

Wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan.

Latest News

© Trafique 2019 | t: 06-54 31 88 39 | e: info@trafique.nl | i: www.trafique.nl