Wie is Trafique

Arjan Vergeer

- landschapsontwerper | groeningenieur | eigenaar Trafique

De inrichting van de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door verkeer en (civiele) techniek. Vooral in woonstraten met veel verkeer en veel verschillende verkeersstromen staat de ruimtelijke kwaliteit vaak onder druk. De balans tussen verkeers- en verblijfsruimte raakt zoek wanneer het belang van verkeer steeds prevaleert boven leefbaarheid, verblijfskwaliteit en groen.

        Bekijk CV Arjan

Laurens van Beuzekom

- landschapsontwerper | groeningenieur

De inrichting van het landschap en de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door de ondergrond. Bij de uitwerking van ontwerpen is inzicht in natuurlijke processen en slim omgaan met ondergrondse infrastructuur van groot belang. Door vroeg in het ontwerpproces rekening te houden met de ruimte die nodig is voor groen- en watervoorzieningen kan de samenhang en ruimtelijke kwaliteit worden geborgd.

       

Chris Verstappen

- landschapsontwerper | groeningenieur

Landschap heeft vele eigenaren, gebruikers, belangen en functies. Om complexe opgaves te vertalen in eenduidige ontwerpen is overzicht nodig ten aanzien van de hoofdstructuur, maar ook gevoel voor detail en oog voor de meest kwetsbare functies en gebruikers in een gebied. Fraaie ontwerpen zijn ingetogen, technisch doordacht en vergroten de (bio-)diversiteit.

   

Mariska Blankespoor

- landschapsontwerper | groeningenieur

Een ontwerp is geslaagd als het rekening houdt met zowel mens, dier als plant. De kunst is om een balans te vinden tussen menselijke wensen en eisen aan het (stads)landschap en het optimaliseren van natuurwaarden. Een variatie aan beplantingstypen en het werken met natuurlijke processen vormen hiervoor de basis. Maatwerk is van belang om een robuust en toekomstbestendig plan te creëren.

   

Roderik van Hal

- landschapsontwerper | groeningenieur

Een mooie en goede werkende leefomgeving ontstaat als een passend ontwerp wordt uitgewerkt met duurzame materialen en een vakkundig oog voor detail. Technische detaillering komt aan het eind van het ontwerpproces en is de schakel naar de uitvoering. Het vertalen van complexe ontwerpen naar zo’n maakbare inrichting is een belangrijke en dankbare opgave.

   

Neem contact met ons op.

Wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan.

Laatse nieuws

© Trafique 2023 | t: 06-54 31 88 39 | e: info@trafique.nl | i: www.trafique.nl