Dijken en rivierverruiming
Isaladelta Kampen

Het project Isaladelta maakt deel uit van het Programma IJsseldelta en bestaat uit de ontwikkeling van de waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer aan de zuidzijde van Kampen. De waterverbinding zorgt voor extra afvoercapaciteit waardoor het stedelijk netwerk Zwolle – Kampen is voorbereid op klimaatverandering.

Overzichtstekening Integraal Definitief Ontwerp Ruimtelijke Kwaliteit, ontwerp: H+N+S landschapsarchitecten, i.s.m. NEXT architecten en Trafique

In opdracht van H+N+S landschapsarchitecten werkt Trafique, als onderdeel van de aannemercombinatie Boskalis en van Hattum en Blankevoort, aan de uitwerking van de dijken langs de waterverbinding (Reevediep), het landschapsontwerp en de aansluitingen op de kunstwerken, zoals de Nieuwendijkbrug, de recreatieschutsluis en het inlaatwerk.

Principedoorsnede van de noordelijke dijk (boven) en de zuidelijke dijk (onder) van het Reevediep

Bij Isaladelta worden veel ontwerpbeslissingen gemaakt met behulp van eenvoudige handschetsen. De schetsen worden tevens ingezet om voorstellen toe te lichten binnen de technische teams, aan de opdrachtgever, aan eindbeheerders of het kwaliteitsteam.

Uitwerking kolk bij gemaal Kamperveen en inpassing veeloopstrook aan de teen van de dijk.
Ontwerpuitwerking `de Knoop` voor afstemming met Rijkswaterstaat (N50) en Prorail (Hanzelijn).
Principe dijkopritten voor afstemming met de dijkbeheerder (Waterschap Groot Salland)
Landschappelijke inpassing van de Recreatieschutssluis en het (toekomstige) horecapaviljoen.

Dijken en rivierverruiming

© Trafique 2023 | t: 06-54 31 88 39 | e: info@trafique.nl | i: www.trafique.nl