Bureau

Wie is Trafique

Trafique is in 2012 opgericht door Arjan Vergeer. Als ontwerper/ projectleider en civiel technicus heeft hij veel ervaring opgedaan bij gerenommeerde landschapsarchitectenbureaus als Bureau B+B (2007-2012), Atelier Quadrat (2001-2007) en Buro Lubbers (1999-2001). Daarnaast is hij sinds 2011 lid van de PR-commissie van de beroepsvereniging NVTL.

Trafique is een ontwerpbureau voor openbare ruimte gespecialiseerd in verkeer en openbaar vervoer. Trafique zet zich in voor een betere inpassing van infrastructuur in onze leefomgeving. Trafique ontwerpt straten, (stations-) pleinen en ontsluitingsstructuren voor buurt, wijk of stad.

Arjan Vergeer

Arjan Vergeer

De inrichting van de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door verkeer en (civiele) techniek. Vooral in woonstraten met veel verkeer en veel verschillende verkeersstromen staat de ruimtelijke kwaliteit vaak onder druk. De balans tussen verkeers- en verblijfsruimte raakt zoek wanneer het belang van verkeer steeds prevaleert boven leefbaarheid, verblijfskwaliteit en groen. Uiteindelijk raakt dit ons allemaal. Wie woont immers niet aan een laan, weg of straat?

Neem contact met ons op.

Wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan.

Latest News

© Trafique 2021 | t: 06-54 31 88 39 | e: info@trafique.nl | i: www.trafique.nl