Nieuws
april 2020

Ooijen-Wanssum wint Waterinnovatieprijs

Met twee nieuwe dijktypologieën heeft Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum de prestigieuze Waterinnovatieprijs gewonnen. De Steilranddijk heeft een natuur- en erosiebuffer die kan afkalven, waardoor natuurlijke ontwikkeling mogelijk is. De Hoge Gronddijk maakt deel uit van het glooiende Limburgse landschap en is een paar jaar na de realisatie alleen bij extreem hoogwater herkenbaar als dijk.

Metropolitane fietsroute Zoetermeer – R’dam

In opdracht voor de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) en de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zoetermeer maakt Trafique, in samenwerking met Feddes/ Olthof en Ro d’or, het schetsontwerp voor de Metropolitane fietsroute tussen Zoetermeer en Rotterdam. De route maakt deel uit van een regionaal netwerk van fietsroutes, die woon- en werkgebieden met elkaar verbindt.

Het Stroink wordt duurzaam mooier

In Enschede is gestart met realisatie van Winkelcentrum Het Stroink. In opdracht van WP Retail Invest heeft Vocus architecten ontworpen aan de renovatie, verduurzaming en uitbreiding van het winkelcentrum. De buitenruimte, ontworpen door Blom&Moors i.s.m. Trafique, weerspiegelt het groene karakter van het winkelcentrum en biedt heldere routes, meer samenhang en een grotere verblijfskwaliteit.

Energieneutrale snelweg De Groene Boog

Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan de DO-nota’s is het werk buiten al in volle gang. De Groene Boog verbindt de A16 (vanaf Terbregseplein) met de A13 bij R’dam The Hague Airport. De energie voor matrixborden en verlichting wordt opgewekt met zonnevelden. Buiten het tunneltracé wordt de barrièrewerking beperkt door een netwerk van nieuwe fietsverbindingen en faunapassages.

Participatie Stadsdijken Zwolle

Voor de dijkversterking ‘Stadsdijken Zwolle’ gaan Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) met aannemerscombinatie Dura Vermeer/ Ploegam, het gesprek aan met bewoners en stakeholders. De uitkomsten worden, samen met het Ruimtelijk Kwaliteitskader en de eerdere verkenningsfase, door H+N+S en Trafique uitgewerkt in variantmodellen voor het voorlopig ontwerp.

Presentatie concept DO Zwethof

Aan de zuidelijke dorpsrand van Zoeterwoude ontwikkelt AM een kleinschalige uitbreiding van 42 woningen in een bijzondere landschappelijke context. Met Feddes Olthof landschapsarchitecten en Faro architecten werkt Trafique aan het inrichtingsplan en hebben we het concept DO inrichtingsplan mogen presenteren aan de gemeente Zoeterwoude.

Spuisluis Reevesluis in aanbouw

De Reevesluis is het sluitstuk van de realisatie van het Reevediep in Kampen. Als (na de schutsluis) ook de spuisluis is gerealiseerd, vervalt de Roggebotsluis en komt het Reevediep in open verbinding met het Dronter- en IJsselmeer. Met H+N+S landschapsarchitecten en NEXT architecten heeft Trafique gewerkt aan de landschappelijke uitwerking van het Reevediep en de Reevesluis.

Neem contact met ons op.

Wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan.

© Trafique 2022 | t: 06-54 31 88 39 | e: info@trafique.nl | i: www.trafique.nl