Wie is Trafique

Ing. Arjan Vergeer

Ontwerper openbare ruimte / Groeningenieur / VennootAdres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email
Geboortedatum

Arjan Vergeer

Amsterdamsestraatweg 1005
3555 HS
Utrecht
06-54318839
arjan@trafique.nl
18-09-1978

Opleiding

2003-2007 Academie van Bouwkunst Amsterdam, landschapsarchitectuur, 3e jaar

2001-2002 Academie van Bouwkunst Rotterdam, stedenbouw, 1e jaar, propedeuse 2002

1996-1999 Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, Velp, bachelor Tuin- en landschapsinrichting techniek, juli 1999

1990-1995 Havo, Cals College Nieuwegein, diploma juni 1995

Werkervaring

oktober 2012 – heden,
Trafique, ontwerpbureau voor infrastructuur en openbare ruimte

juli 2007 - september 2012,
Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, Amsterdam functie: ontwerper openbare ruimte / projectleider

september 2001 - juni 2007,
atelier Quadrat, atelier voor stedebouw. landschap en architectuur, Rotterdam, functie: ontwerper openbare ruimte

oktober 1999 - augustus 2001,
Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp, ‘s-Hertogenbosch, functie: ontwerper / technisch medewerker

Overige relevante werkervaring

september 2011 - heden,
PR-commissie, NVTL Amsterdam, organisatie lezingenreeksen: ‘Over de Grens’, ‘Innovatief Landschap’ en ‘Vakmanschap’

Programmatuur

Autocad 2016
Adobe pakket (InDesign, Illustrator, Photoshop)
Windows office pakket (Word, Excel, Powerpoint)

Referentie projecten Trafique

Isaladelta Kampen, Integraal VO dijken en bypass, in opdracht van H+N+S landschapsarchitecten, i.s.m NEXT architecten (dec. 2014-heden)

I-Lent Nijmegen, Voorlopig en Definitief Ruimtelijk Inrichtingsplan en uitvoeringsbegeleiding, in opdracht van H+N+S landschapsarchitecten (dec 2012-heden)

Versterking IJsseldijk Gouda, Ontwerp en technische uitwerking van dijkversterking en omgeving zuidrand Gouda DO fase, in opdracht van Feddes Olthof landschapsarchitecten (juli 2015 - jan 2016)

Vestide TU/e, DO terreininrichting, in opdracht van atelier Quadrat, i.s.m. WinHof architecten (okt 2014 - jan 2015)

Eiffelterrein Maastricht, DO openbare ruimte, in opdracht van atelier Quadrat, mei 2014 - juli 2014

Transformatie Terreinen Paulaner Bierfabriek München, in opdracht van Rapp+Rapp architecten, i.s.m. atelier Quadrat, prijsvraag (dec 2012 - juni 2013), eerste prijs voor deelgebied Regerstrasse juni 2013

Terreininrichting Duurzaam Brugbedieningscentrum Steekterpoort, openbare aanbesteding, VO, DO en uitvoeringsbegeleiding, in dienst en (na okt 2012) in opdracht van Bureau B+B, i.s.m. Blok Kats van Veen architecten (nov 2011 - mrt 2014)

Referentie projecten Bureau B+B

Stationsplein Zwijndrecht, SO, VO, DO en uitvoeringsbegeleiding, ontwerper/ projectleider, Bureau B+B, i.s.m. Ingenieursbureau Drechtsteden (2007-2012)

Centrumplan de Meern, VO en deeluitwerking DO Rhenomare, supervisie Meernbrug, ontwerper/ projectleider, Bureau B+B, i.s.m. AWG architecten en Ingenieursbureau Utrecht (2007-2012)

Verkenning Infrastructuur en Veiligheid Diemen Zuid, selectie PvA, opdrachtsformulering aan de hand van workshops en interviews, analyse en stedenbouwkundige visie, ontwerper/ projectleider, Bureau B+B (2011-2013)

Koninginneweg Zwijndrecht, VO, ontwerper/ projectleider, Bureau B+B, i.s.m. INBO architecten (2009-2012)

Openbare Ruimte CiBoGa Groningen, VO, DO en uitwerking parochiale ruimte schots 5, ontwerper openbare ruimte, Bureau B+B, i.s.m. HvdN architecten (2008-2012)

Wijkeroogpark Velsen-Noord, DO, ontwerper openbare ruimte, Bureau B+B, i.s.m. Erick de Lyon (2009-2011)

Referentie projecten atelier Quadrat

Kanaaloevers Apeldoorn, deelprojecten, ontwerper openbare ruimte, atelier Quadrat, i.s.m. Rein Geurtsen & partners (2001- 2007)

Noorderplassen West Almere, deelprojecten, atelier Quadrat i.s.m. KCAP Architects&Planners (2004-2007)

Station Breda Zuidplein, VO, ontwerper openbare ruimte, atelier Quadrat, i.s.m. Koen van Velsen architecten (2005-2007)

Mercatorplein Amsterdam, DO, ontwerper openbare ruimte, atelier Quadrat (2006-2007)

Cultuurcentrum Orpheus Apeldoorn, VO, DO, ontwerper openbare ruimte, atelier Quadrat, i.s.m. architectuurstudio Hertzberger (2001-2004)

Binnenstad IJsselstein, Benschopperstraat/ Utrechtsestraat, VO, DO, ontwerper openbare ruimte, ontwerper openbare ruimte, atelier Quadrat (2003-2004)

Oude Rijkswerf Willemsoord Den Helder, VO, DO, assistent ontwerper openbare ruimte, atelier Quadrat, i.s.m. industrieel ontwerper Erwin Bot

Referentie projecten Buro Lubbers

Structuurschets Eemhaven Amersfoort, assistent ontwerper openbare ruimte, Buro Lubbers (2000-2001)

Terreininrichting De Beemden Sint-Michielsgestel, assistent ontwerper, Buro Lubbers (1999-2000)

© Trafique 2021 | t: 06-54 31 88 39 | e: info@trafique.nl | i: www.trafique.nl