Wie is Trafique

Ing. Annemieke van Tricht

Ontwerper openbare ruimte / Groeningenieur/ VennootAdres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email
Geboortedatum

Annemieke van Tricht

J.M. De Muinck Keizerlaan 12
3555 JV
Utrecht
06-21561391
annemieke@trafique.nl
28-06-1974

Opleiding

1996-2000 Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, Velp, bachelor Tuin- en landschapsinrichting, januari 2000

1994-1996 HTS Bouwkunde Utrecht, propedeuse 1995

1990-1994 MTS Bouwkunde Utrecht, diploma 1994

1986-1990 VWO (atheneum) SG de Breul, Zeist

Werkervaring

januari 2015 – heden Trafique, ontwerpbureau voor infrastructuur en openbare ruimte

januari 2015 – heden Eigenaar 100% handgemaakt, atelier voor haak- en breiwerk

januari 2001 – januari 2015 DS landschapsarchitecten, Amsterdam functie: projectleider, technisch ontwerper, grafisch ontwerper en 3D-modelleur

januari 2000 - december 2000 Stijlgroep landschapsarchitecten, Rotterdam functie: technisch medewerker

Overige relevante werkervaring

2010-2013,
Bewonerscommissie Herinrichting Prins Bernhardplein e.o. Utrecht, planvorming en inspraak

2006-2013,
Vrijwilliger voor stichting Lieve Engeltjes, begeleiding en administratie mailgroepen van lotgenoten ouders van overleden kinderen

Programmatuur

Autocad 2016
Revit 2016
Adobe pakket (InDesign, Illustrator, Photoshop)
Windows office pakket (Word, Excel, Powerpoint)

Referentie projecten Trafique

Versterking IJsseldijk Gouda, Ontwerp en technische uitwerking van dijkversterking en omgeving zuidrand Gouda DO fase, in opdracht van Feddes Olthof landschapsarchitecten (juli-dec 2015)

Parklandschap A9 Gaasperdammerweg, Ontwerp en technisch tekenen van parkinrichting, padenverloop en bomenplan dakpark DO-fase, in opdracht van H+N+S landschapsarchitecten (mei 2015-heden)

RIVM CBG Utrecht, Technisch uitwerken en (3D)tekenen van binnentuinen, hoven en kavel DO-fase, in opdracht van H+N+S (feb-juni 2015)

Eurojust European Head Office Den Haag, technische en esthetische begeleiding voorbereiding uitvoeringsfase, in opdracht van DS landschapsarchitecten, i.s.m. Mecanoo architecten en Royal Haskoning DHV (feb 2015-heden)

Referentie projecten DS landschapsarchitecten

Eurojust European Head Office Den Haag, SO, VO, DO en besteksfase buitenruimte, technisch ontwerp en 3D modelleren, i.s.m. Mecanoo architecten en Royal Haskoning DHV (2011-2015)

World Forum Centre Den Haag, VO projectleiding en DO technisch uitwerking (2009- 2015)

Serooskerke, verbeelding cultuurhistorie vondst Romeinse terp, projectleider (2011)

Plantenziektenkundige Dienst Wageningen, herinrichting terrein VO en DO, technisch ontwerp en projectleider, begeleiding uitvoering (2010-2012)

Woonwijk De Schaker, inrichtingsplan en groenstructuur in Twello, gemeente Voorst, technisch ontwerp (2010-2012)

Maasboulevard Venlo, verbeelding cultuurhistorie stadsmuur en binnenstad, grafisch en technisch ontwerper, (2010)

Meander Medisch Centrum Amersfoort, SO, VO en DO, technisch medewerker, i.s.m. Pro Architecten (2009-2014)

Maatweggebied Amersfoort, Strategie herinrichting Groen en Ecologische Verbindingszone Eemoevers en omgeving Maatweg, grafisch- / technisch medewerker (2009)

Van Nelle Ontwerpfabriek Rotterdam, structuurplan en herinrichting buitenruimte, vijfjarenplan voor Unesco Nominatie, Technisch en grafisch ontwerper. i.s.m Bruno Doedens (2005-2013)

Stationsplein Noordzijde Amersfoort, SO en VO technisch medewerker, DO projectleider, uitvoeringsbegeleiding (2001-2005)

© Trafique 2021 | t: 06-54 31 88 39 | e: info@trafique.nl | i: www.trafique.nl